تقویم برنامه ها1403/03/06
Picture

﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان (عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ) 🤲 اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... هیئت‌جان‌نثاران‌حسینی‌صنف‌بزاز‌تهران جلسه هفتگی
19:30 جزئیات
Picture

﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان (عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ) 🤲 اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... 💢 جلسه تفسیر قرآن کریم
19:30 جزئیات
Picture

﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان (عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ) اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... جلسات هفتگی تفسیر قرآن جلسه 15 ام از سوره حجر
20:15 جزئیات
1403/03/08
Picture

﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان (عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ) 🤲 اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... مجلس شرح زیــــــارت جامعه کبیــره 📝جلسه 102 ام
20:45 جزئیات
1403/03/10
Picture

﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان (عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ) اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... شروع جلسات شب‌های جمعه
19:30 جزئیات
1403/03/11
Picture

کارگاه تربیتی و هم‌اندیشی والدین و مربیان تاثیر رسانه و فضای مجازی بر ما و فرزندانمان ▪️آسیب‌های رسانه در دنیای امروز ▪️تفاوت رسانه از دیروز تا امروز ▪️رسانه وسیله ای برای اهداف تجاری ▪️تقویت تفکر نقاد در کودکان ▪️امتیازات مثبت رسانه چیست ▪️اعتیاد به رسانه ▪️رسانه و اختلالات روانشناختی ▪️چالش رفتاری بین والدین و فرزندان ▪️فضای مجازی؛ تهدید یا فرصت؟ ▪️اعتیاد به فضای مجازی مناسب اولیاء محترم و مربیان گرامی‌ست از حضور فرزندان خویش خودداری کنید. لینک ثبت‌نام و نظرسنجی جهت حضور در مراسم: https://survey.porsline.ir/s/lV3m2nLE
09:00 جزئیات
1403/03/17
Picture

﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان (عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ) اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... شروع جلسات شب‌های جمعه
19:30 جزئیات
1403/03/24
Picture

﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان (عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ) اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... شروع جلسات شب‌های جمعه
19:30 جزئیات
1403/03/31
Picture

﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان (عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ) اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... شروع جلسات شب‌های جمعه
19:30 جزئیات