آرشیو پخش برنامه‌ها

ردیف تصویر متن اصلی مجریان توضیحات لینک آرشیو مجلس
11 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ 🔸سلسله جلسات «تدبر در قرآن» 🔸جلسه 156 ام 💠با قرائت زیارت آل‌یاسین جناب آقای دکتر علیرضا هزار
12 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... جلسه روضه هفتگی حجة الاسلام سید هادی سید وکیلی
جناب آقای سید حمیدرضا شجاعی
13 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... جلسات هفتگی تفسیر سوره ابراهیم جناب آقای مهندس سید مجتبی حسینی
https://t.me/seyed_modjtaba_hosseini/2194
14 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ 🌻موسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان برگزار می‌کند: سلسله جلسات هفتگی «شرح نهج البلاغه» جلسه 29 ام جناب آقای دکتر علیرضا هزار
15 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... جلسه روضه هفتگی حجة الاسلام سید هادی سید وکیلی
جناب آقای سید حمیدرضا شجاعی
https://t.me/hoka56/7577
16 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ 🔸سلسله جلسات «تدبر در قرآن» 🔸جلسه 155 ام 💠با قرائت زیارت آل‌یاسین جناب آقای دکتر علیرضا هزار
17 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... جلسه روضه هفتگی حجة الاسلام سید هادی سید وکیلی
جناب آقای مهدی آصفی
18 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... جلسه هفتگی سه‌شنبه‌ها جناب آقای سید محسن هاشمی
حجة الاسلام سید محمدباقر علوی تهرانی
جناب آقای علی قرائیان
https://t.me/Fares_ir/9906
19 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ 🔸سلسله جلسات «تدبر در قرآن» 🔸جلسه 153 ام 💠با قرائت زیارت آل‌یاسین جناب آقای دکتر علیرضا هزار
20 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... جلسه روضه هفتگی حجة الاسلام سید هادی سید وکیلی
جناب آقای مهدی آصفی
21 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ 🔸سلسله جلسات «تدبر در قرآن» 🔸جلسه 152 ام 💠با قرائت زیارت آل‌یاسین جناب آقای دکتر علیرضا هزار
22 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... جلسه روضه هفتگی حجة الاسلام سید هادی سید وکیلی
جناب آقای مهدی آصفی
23 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... جلسه روضه هفتگی حجة الاسلام سید هادی سید وکیلی
جناب آقای مهدی آصفی
24 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... مجلس عزاداری دهه دوم صفر حجة الاسلام سید محمدعلی عسکری طباطبایی
حجة الاسلام شیخ حامدرضا معاونیان
ذاکرین اهل بیت علیهم السلام
شب چهارم
25 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... مجلس عزاداری دهه دوم صفر حجة الاسلام سید محمدعلی عسکری طباطبایی
حجة الاسلام شیخ حامدرضا معاونیان
ذاکرین اهل بیت علیهم السلام
شب سوم
26 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... مجلس عزاداری دهه دوم صفر حجة الاسلام سید محمدعلی عسکری طباطبایی
حجة الاسلام شیخ حامدرضا معاونیان
ذاکرین اهل بیت علیهم السلام
شب دوم
27 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ اللّهُمَّ لَا تُنْسِنَا ذِکْرَهُ وَ انْتِظَارَهُ... مجلس عزاداری دهه دوم صفر حجة الاسلام سید محمدعلی عسکری طباطبایی
حجة الاسلام شیخ حامدرضا معاونیان
ذاکرین اهل بیت علیهم السلام
شب اول
28 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ 🌻موسسه فرهنگی هنری آفتابگردان برگزار می کند: 🔷️وبینار استفراه جلسه پنجم جناب آقای دکتر علیرضا هزار
https://t.me/aftabgardanSite/1158
29 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ 💎 مولای من! اگر روزگار طولانی شود و عمر به درازا کشد، جز بر یقین و محبت من افزوده نخواهد شد... 🤲 الَّلهُمـّ؏جِّل‌لِوَلیِڪَ‌الفَرَج✨ 💠〰️💠〰️🦋〰️💠〰️💠 ⛅️ بیاییم همه با هم دست به کار شویم و دستور مولا را اجابت کنیم: 💎 مجلس چله دعای بر فرج ☀️ از صبح یازدهم محرم تا صبح اربعین 📲 مجازی و حضوری ☑️ مجلس مختص آقایان است و تنها جمعه‌ها برای بانوان نیز برقرار است‌. روز 22 ام https://t.me/hoseinie_ahlolbeyt/3996
30 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ مجلس عزای حضرت سید‌الشهدا علیه‌السلام و ایام شهادت حضرت زین العابدین علیه‌السلام حجة الاسلام دکتر سید محمد بنی هاشمی
جناب آقای محمدصادق صدقی
جناب آقای رضا سید حسینی
جناب آقای سید امیر سجادپور
جناب آقای علیرضا لاری لواسانی
شب بیست و هفتم https://t.me/Entezar_School/870
31 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ مجلس عزای حضرت سید‌الشهدا علیه‌السلام و ایام شهادت حضرت زین العابدین علیه‌السلام حجة الاسلام دکتر سید محمد بنی هاشمی
جناب آقای محمدصادق صدقی
جناب آقای رضا سید حسینی
جناب آقای سید امیر سجادپور
جناب آقای علیرضا لاری لواسانی
شب بیست و ششم https://t.me/Entezar_School/867
32 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ مجلس عزای حضرت سید‌الشهدا علیه‌السلام و ایام شهادت حضرت زین العابدین علیه‌السلام حجة الاسلام دکتر سید محمد بنی هاشمی
جناب آقای محمدصادق صدقی
جناب آقای رضا سید حسینی
جناب آقای سید امیر سجادپور
جناب آقای علیرضا لاری لواسانی
شب بیست و پنجم https://t.me/Entezar_School/865
33 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ مجلس عزای حضرت سید‌الشهدا علیه‌السلام و ایام شهادت حضرت زین العابدین علیه‌السلام حجة الاسلام دکتر سید محمد بنی هاشمی
جناب آقای محمدصادق صدقی
جناب آقای رضا سید حسینی
جناب آقای سید امیر سجادپور
جناب آقای علیرضا لاری لواسانی
شب بیست و چهارم https://t.me/Entezar_School/863
34 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ مجلس عزای حضرت سید‌الشهدا علیه‌السلام و ایام شهادت حضرت زین العابدین علیه‌السلام حجة الاسلام دکتر سید محمد بنی هاشمی
جناب آقای محمدصادق صدقی
جناب آقای رضا سید حسینی
جناب آقای سید امیر سجادپور
جناب آقای علیرضا لاری لواسانی
شب بیست و سوم https://t.me/Entezar_School/860
35 ﷽ وَ بِذِکرِ وَلِیِّهِ صاحِب‌الزَّمان عَجَّلَ‌اللهُ‌فَرَجَهُ مراسم عزاداری دهه اول محرم 1445 هیئت عشاق الحسین علیه‌السلام حجة الاسلام شیخ حامدرضا معاونیان
جناب آقای علی پاکدامن
شب یازدهم https://t.me/oshagh_olhosein/10391